God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Hulp in nood

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat ook vandaag weer tot je doordringen dat Ik er ben. Ik ben een veilige schuilplaats voor je. Het besef daarvan kun je zomaar weer kwijtraken bij alles wat er nu in je leven speelt. Maar je kunt steeds weer bij Mij terugkomen en ervaren in het hier en nu van dit moment: Ik ben voor jou een hulp in nood.

[BID:]
Heer Jezus, help me om steeds opnieuw op U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.