Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn.
In de nood

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Roep Mij aan. Bid. Zeg tegen Mij wat waarover je bezorgd bent. En word ook stil in mijn aanwezigheid. Juist in die stilte kan ik je hart goed horen. Je hart vol zorgen. Ik ken je nood al. Ik geef je antwoord: Ik zal bij je zijn. Vandaag en morgen en de weken die komen gaan.

[BID:]
Heer Jezus, geef antwoord en wees bij mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.