Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Beschermen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bevrijding en bescherming, dat is wat je nodig heb. Ook als je bezorgd en bang bent over wat er allemaal gaat gebeuren en waar je je onzeker over voelt. Laat dit tot je doordringen vandaag: Ik bevrijd je en Ik bescherm je. Want je hebt Mij lief en je bent met mijn naam vertrouwd!

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw bevrijding en bescherming!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.