Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.
Engelen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De werkelijkheid van jouw leven is vol engelen. Zij zijn mijn hemelse dienaren. Je ziet ze niet. Maar ze zijn er wel. En ze waken over je, waar je ook gaat en wat er ook aan de hand is. Ik vertrouw jou toe aan mijn engelen. Voel je daarom veilig en wees niet bang.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U me aan uw engelen toevertrouwt.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.