U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.
Wonen bij de Allerhoogste

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In tijden van ongerustheid en zorg ben je bij Mij veilig. Ik ben je Toevlucht. Ik bescherm je zodat het kwaad je niet kan bereiken. Want bij Mij is altijd goedheid, ook als je omringd bent door moeite en ziekte. Woon daarom bij Mij, de Allerhoogste, ook op deze dag. Geen plaag kan je dan treffen.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn toevlucht. Laat me uw goedheid ervaren.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.