Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
Mijn toevlucht

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je leeft in spannende tijden en bezorgd bent over wat er komen gaat, zoek Mij dan. Ik ben je Schuilplaats. Ik ben de Machtige die je beschermt. Als je je naar Mij toewendt, dan zeg Ik tegen jou: 'Ik ben je Toevlucht, je Vesting, je God - vertrouw op Mij!'

[BID:]
Heer Jezus, Ik vertrouw op U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.