Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Zijn leven offeren

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De weg die Ik ben gegaan op aarde, was de weg die de Vader Mij wees. Ik heb mijn leven geofferd voor de schuld van alle mensen. Want Ik wilde het leven op aarde herstellen, echt leven met hemelse kracht. Ik gun alle mensen en ook jou het eeuwige leven dat de Vader geeft.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij het leven te ontvangen dat U geeft.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.