Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Als een schaap

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik kwam in de wereld om de weg te gaan die jij niet kon gaan, om het lijden te ondergaan dat jij niet kon dragen. Ik ben mishandeld, Ik verzette me niet, Ik zweeg op belangrijke momenten. Nu spreek Ik. En Ik zeg tegen jou: volg Mij als je gekruisigde Heer en vind zo het leven.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de lijdensweg die U ging.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.