Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Genezing

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Om jouw zonden ben Ik doorboord, om jouw wandaden ben Ik gebroken. Dat heb Ik voor jou over gehad, want Ik wilde jou redden. Ja, Ik heb jou gered! Voor jouw welzijn werd Ik getuchtigd, mijn striemen brachten jou genezing. Ik ben jouw gewonde Heelmeester. Laat je door Mij redden. Ja, je bent gered!

[BID:]
Heer Jezus, U hebt mij gered. Red mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.