Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.
Bevrijding

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij Mij ben je veilig: je hebt geen gevaar te vrezen. Ik behoed jou in de nood: je vindt redding bij Mij. Als je Mij zoekt in gevaar en nood, in tekort en in falen, dan zul je ontdekken: Ik omring je met gejuich van bevrijding. Je bent vrij. Echt waar: je bent vrij!

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U me bevrijdt uit de nood.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.