Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: 'Ik beken de HEER mijn ontrouw' - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.
Zonde belijden

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als jij je zonde belijdt, vergeef Ik je die graag. Als jij je ontrouw aan Mij bekent, reken Ik jou je schuld niet aan. Ik wil je bevrijden. Ik wil je laten leven in vrijheid, niet meer terneergedrukt door zonde en tekort. Leer belijden. En beleef dan de ruimte die er ontstaat omdat Ik die aan je geef.

[BID:]
Heer Jezus, zet me in de ruimte van uw vergeving.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.