Overwin het kwade door het goede.
Door het goede

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn licht heeft het duister overwonnen. Mijn goedheid is sterker dan al het kwaad. Niets in dit leven wat slecht is kan jou scheiden van Mij. Wees daarom niet onder de indruk van het kwaad, maar raak onder de indruk van mijn goedheid. Laat het kwade na en doe het goede. Zo wordt mijn koninkrijk zichtbaar.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij uw goedheid zodat ik het goede kan doen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.