Probeer voor alle mensen het goede te doen.
Het goede doen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader is vol goedheid. Dat heb Ik laten zien toen Ik op aarde was. Die goedheid van de Vader en van Mij geef Ik ook aan jou. Put uit die goedheid als je omgaat met mensen. Probeer voor alle mensen het goede te doen, omdat Ik goed ben, omdat de Vader goed is!

[BID:]
Heer Jezus, help me om altijd het goede te doen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.