Vergeld geen kwaad met kwaad.
Niet vergelden

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel kwaad in deze wereld. Ook jij hebt ermee te maken, met situaties en relaties waarin dingen gebeuren die niet goed zijn en die pijn doen. Maar beantwoordt het kwaad nooit met nieuw kwaad. Laat Mij het kwaad dragen, en zoek naar manieren om goed te doen.

[BID:]
Heer Jezus, help me om kwaad niet met kwaad te vergelden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.