Ga niet af op uw eigen inzicht.
Inzicht

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil je wijsheid geven. Vertrouw niet op je eigen wijsheid maar stel je open voor de inzichten die Ik je kan geven. Luister naar mijn stem. Ontdek wat Ik je te zeggen heb als je zoekt naar de weg die je moet gaan. Mijn wijsheid gaat die van jou en mensen ver te boven!

[BID:]
Heer Jezus, laat me delen in uw wijsheid, zodat ik inzicht krijg.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.