Zegen hen, vervloek hen niet.
Niet vervloeken

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Kwaad met kwaad vergelden lijkt vaak logischer. Doe het niet. Ik heb het ook niet gedaan. Toen mijn vijanden over me heen kwamen, heb Ik hen niet vervloekt. Ik heb voor hen gebeden. Doe het net zo, in de kracht van mijn Geest: zegen je vijanden, vervloek hen niet. Bid voor hen. Ik zal het zegenen.

[BID:]
Heer Jezus, help me om mijn vijanden niet te vervloeken.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.