Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij.
Spreken

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Het kwaad is in deze wereld volop aanwezig. Ook toen Ik op aarde was, kwam het kwaad steeds dichtbij. Maar het kwaad had geen macht over Mij. En nog steeds is dat zo. Míj is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ik spreek, dag in, dag uit - Ik spreek woorden van leven. Luister daarom naar wat Ik zeg.


[BID:]
Heer Jezus, leer me steeds opnieuw te luisteren naar uw spreken.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.