Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
Naar mijn Vader

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben bij mijn Vader. Toen Ik op aarde was, deelde Ik het leven van de mensen op aarde. De weg die Ik ging bracht me aan het kruis en in het graf. Maar Ik ben weer de levende geworden, die eeuwig leeft bij de Vader. Zó ben Ik nu in jouw leven aanwezig. Dichterbij dan ooit.


[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U bij de Vader bent, en zo ook bij mij.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.