Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
De woorden van de Vader

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als Ik spreek, zijn dat niet maar mijn eigen woorden. Het zijn de woorden van mijn Vader. Hij heeft Mij gezonden om het goede nieuws van het koninkrijk te verkondigen: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Ook voor jou. Open je ogen voor die nieuwe wereld en laat je meenemen in de stroom van de liefde van mijn Vader.


[BID:]
Heer Jezus, leer mij de woorden van de Vader te horen en te gehoorzamen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.