De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Hij woont in jullie

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ken jij de Geest? Die vraag stel Ik je vandaag. De wereld die zonder Mij leeft en Mij negeert, kan mijn Geest niet zien en kennen. Maar als je in Mij gelooft en op Mij vertrouwt dan zie je en ken je mijn Geest. Hij is een Geest van genade en liefde en vergevingsgezindheid, niet van oordeel, haat en wrok. Laat je door Hem leiden.


[BID:]
Heer Jezus, leer mij de Geest die in mij woont steeds meer zien en kennen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.