Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ?Geest? van de waarheid.
Altijd bij je

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik heb je mijn Geest gegeven. Hij is altijd bij je en zal altijd bij je blijven. Ook als je zelf soms denkt dat je daar niks van merkt. Vertrouw erop: Ik ben in mijn Geest altijd bij je! De Geest die in jou woont, bidt voor jou. Hij leidt je in de waarheid. Vertrouw je daarom toe aan mijn Geest.


[BID:]
Heer Jezus, dank U wel dat uw Geest altijd bij mij is.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.