Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
De Vader zien

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Als je Mij ziet, zie je de Vader. De Vader en Ik zijn één. Tussen ons is er een intense band van liefde en vreugde. Je bent welkom om te delen in die liefde en die vreugde. Kom naar de Vader. Kom naar Mij. En krijg zo deel aan de heilige Geest. Als je Mij ziet, zul je steeds meer op Mij gaan lijken.


[BID:]
Heer Jezus, ik wil U zien en de Vader zien!


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.