Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien
De Vader kennen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Je kent Mij. Ik ben Jezus, de Heer die je volgt. Ik ben de opgestane die leeft, hier en nu. Ik leef voor jou en Ik leef in jou. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben vol barmhartigheid en genade. Als je Mij zo kent, ken je ook mijn Vader die ook jouw Vader is!


[BID:]
Heer Jezus, leer mij U en de Vader steeds beter kennen.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.