Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.
Goede grond

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
De woorden die Ik spreek komen recht uit mijn hart. En Ik wil graag dat ze in jouw hart landen, diep in jouw hart. Want op die manier zullen mijn woorden veel vrucht gaan dragen in je leven. Je zult groeien in gehoorzaamheid en liefde, in trouw en bewogenheid, in nederigheid en zachtmoedigheid. Luister naar mijn woorden.


[BID:]
Heer Jezus, geef dat uw woorden veel vrucht dragen in mijn leven.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.