Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.
Tussen de distels

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik spreek woorden van liefde en trouw in je leven. Maar wat is het belangrijk dat die woorden niet verstikt worden door alles wat je bezig houdt, door al je zorgen, door alle taken en acties die je hebt te doen. Pas op voor de aantrekkingskracht van geld en bezit. Verlang alleen naar Mij, en naar mijn woorden. Dan zul je vrucht dragen.


[BID:]
Heer Jezus, leer me steeds meer verlangen naar uw woorden.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.