De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is.
De zaaier zaait het woord

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik zaai het woord van mijn Vader in jouw leven. Ik wil graag dat je zijn stem hoort en zijn weg volgt. Maar pas op dat de woorden niet op steengrond vallen. Dan hebben ze geen enkel effect. De Satan graait de woorden direct weer weg. Laat dat niet gebeuren! Laat Mij Gods woorden zaaien in je hart.


[BID:]
Heer Jezus, geef dat uw woorden echt landen in mijn leven.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.