Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.
De wil van God

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Het is de wil van God dat je je naaste liefhebt, dat je Mij volgt en dat je je laat leiden door de heilige Geest. Als je de wil van God doet, maak je deel uit van mijn gezin: de familie van de Vader op aarde. Allemaal broers en zussen die hun Vader zichtbaar willen maken voor de mensen!


[BID:]
Heer Jezus, geef me veel liefde voor de wil van God!


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.