De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de ?Mensenzoon? ook ?heer? en meester over de sabbat.
Voor de mens

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben Heer van de sabbat. Ik ben de meester van de rust. Ik roep je om te rusten. Niet alleen maar werken. Niet alleen maar bezig zijn. Ik roep je om te rusten en te leven vanuit de rust. Vier sabbat. Vier een dag van rust. En je zult weer kunnen ademhalen, en de Geest in je laten werken.


[BID:]
Heer Jezus, leer me te rusten, rusten in U.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.