Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Zieken hebben een dokter nodig

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben je Dokter. Ik wil je genezen. Daarvoor is wel nodig dat je weet dat je ziek bent. Anders valt er voor Mij niks te genezen. Want Ik ben gekomen om zondaars te redden, mensen die weten dat ze kwetsbaar zijn en fouten maken. Durf je je kwetsbaarheid en onvolmaaktheid toe te geven? Dan roep Ik jou tot het licht van mijn genezing!


[BID:]
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.