Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Pleitbezorger

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je hebt mijn Geest ontvangen. De heilige Geest die in je leven is om je te leiden en je het leven te leren. Hij is de Geest van de waarheid. Daarom getuigt Hij van Mij, want Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Leef door de Geest. Leef in de Geest. Laat de Geest je leiden in een heilig leven."


[BID:]
"Heer Jezus, vul me steeds opnieuw met uw Geest van waarheid."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.