Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.
Blijf in mijn liefde

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Luister goed. Luister alsof je het nog nooit eerder hebt gehoord. Ik heb je lief! Ik houd van je! Ik kan dat zeggen omdat Ik me zo geliefd weet door mijn Vader. Mijn Vader en ik zijn één, één in de liefde. Samen met Hem deel Ik die liefde aan je uit, laat Ik je delen in de eeuwige liefde. Blijf in die liefde!"


[BID:]
"Heer Jezus, dank U voor uw liefde. Leer me in die liefde te blijven."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.