De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Zoeken en redden

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben op zoek naar mensen die zich verloren voelen, die vastgelopen zijn, die niet verder kunnen, die ervaren dat het kwaad hen in de greep houd. Ik zoek ook jou. Ik wil je redden. Ik wil je een nieuwe toekomst geven, waarin je de vrijheid van mijn vergeving ervaart. Laat je redden zodat je je niet langer verloren voelt, maar geliefd!"


[BID:]
"Heer Jezus, red mij. Dank U dat U mij zoekt."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.