Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.
Voor rijken

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Het koninkrijk van God staat open voor iedereen die wil binnengaan! Maar je rijkdom kan je in de weg zetten. Wat is het dan moeilijk om open te staan voor wat mijn Vader je wil geven. Staat rijkdom jou in de weg? Of je bezorgdheid? Of je trots? Of nog iets anders? Laat het los en wees welkom in het koninkrijk van mijn Vader."


[BID:]
"Heer Jezus, maak ruimte in mij zodat ik open sta om uw koninkrijk binnen te gaan."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.