Neem mijn ?juk? op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van ?hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
Zachtmoedig en nederig

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je vermoeidheid en het dragen van je lasten maken dat je hard wordt en trots. Zo raak je verwijderd van mijn koninkrijk en mijn manier van leven. Leer van Mij om zachtmoedig en nederig te zijn. Kom naar Mij. Omhels Mij en ontdek dat je dan voorbij je vermoeidheid en je lasten werkelijk rust vindt. Ik ben er voor je. Kom."


[BID:]
"Heer Jezus, leer me naar U te komen om zachtmoedig en nederig te worden."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.