Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
De wil van de Vader

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Mijn Vader is jouw Vader. Het is zijn verlangen om de geheimen van het koninkrijk bekend te maken: onuitputtelijke genade en onvoorwaardelijke liefde zoals je die nergens anders vindt. De Vader schept er vreugde in om jou daarmee vertrouwd te maken. Geef je daarom aan Hem over, jouw liefdevolle Vader."


[BID:]
"Heer Jezus, leer me volledig open te staan voor wat de Vader wil."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.