Laat uw koninkrijk komen.
Uw koninkrijk

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik kwam op aarde om te vertellen en te laten zien: Gods koninkrijk is nabij! De nieuwe wereld die vol is van genade en goedheid, waarin waarheid en liefde volop stromen, die wereld is binnen handbereik. Open je voor die nieuwe wereld en werk mee aan het verspreiden van dit goede nieuws."


[BID:]
"Heer Jezus, laat me uw nieuwe wereld zien en ervaren."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.