Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ?hart? van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Het hart van de Vader

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken de Vader. Hij is mijn Vader en ook jouw Vader. Jij hebt Hem niet gezien, maar Ik wel. Ik ken het hart van mijn Vader. Dat hart is zo eindeloos vol van genade en goedheid, zo vol van vergeving en zachtmoedigheid. Als je Mij kent, ken je mijn Vader."


[BID:]
"Heer Jezus, dank U dat U mij het hart van de Vader laat kennen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.