De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!
De luister van de HEER
Vandaag wil Ik je troosten en bemoedigen met deze woorden. Je ervaart misschien veel moeite en verdriet, eenzaamheid en frustratie in je leven. Hoe moet het verder? Maar Ik wil je nieuw vertrouwen geven door de woorden die Ik spreek. Ik heb ze gesproken, lang geleden al. Maar Ik spreek ze steeds opnieuw. Zo ook vandaag: Ik zal mijn luister openbaren, Ik zal mijn majesteit en glorie, mijn kracht en heerlijkheid laten zien. Ik heb dat allemaal ook al laten zien: in Jezus, mijn Zoon die jouw redder is! Ook Hij heeft gesproken en spreekt vandaag. Ik laat je mijn grootheid en macht zien. Ik ben met je alle dagen.
Ik zal mijn luister openbaren.