Het evangelie van de Kolossenzenbrief
Bijbelgedeelte: Kolossenzen 1:18-23
Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind.
Eerst vervreemd
Soms is het goed om weer te zien waar je vandaan komt. Daarom spreek Ik daar vandaag over. Want die vervreemding van Mij, dat je los van Mij bent, die is er steeds weer. En ook van het kwaad ben je nooit helemaal losgeraakt. Zie je de momenten dat jij vijandig bent en je eigen gang gaat? 'Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.' Van zover moeten mijn kinderen steeds weer komen. Maar dat kan dan ook! Kom! Mijn genade is sterker dan jouw vervreemding, jouw kwaad en jouw vijandschap.
Laat het kwaad los en kom bij Mij.