Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.
Van de daken schreeuwen
Ook jij hebt als leerling van Jezus de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord. Hij sprak ze inn het duister en fluisterde ze in het oor. Maar het was toen en is nu niet de bedoeling dat de geheimen van mijn koninkrijk geheim blijven. Deze geheimen mogen in alle openbaarheid verkondigd worden. Laat op klaarlichte dag het hemelse evangelie klinken! Schreeuw het van de daken! Iedereen mag weten van het koninkrijk dat in mijn Zoon Jezus nabij is gekomen. Leef daarom in verbondenheid met Mij en mijn Zoon op deze dag. En breng aan het licht wat voor alle mensen het allerbelangsrijkste is: Ik ben er!
Spreek het nieuws van mijn koninkrijk uit in het volle licht.