Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.
Tekens van het koninkrijk
Het evangelie van mijn koninkrijk is vol kracht! Het bestaat niet alleen in woorden. Er zijn ook indruwekkende tekens van dat koninkrijk dat in jou is en om je heen. Dit zijn de tekens van de kracht van het koninkrijk: waar ziekte is komt herstel, waar dood is komt leven, waar mensen onrein zijn komt zuiverheid en waar het kwaad zich aandient komen goede krachten los. Leef in deze overwinning. Strek je uit naar deze vernieuwing. Want Ik maak alles nieuw. En daar begin Ik nu al mee. Geef je daarom gewonnen aan de kracht van mijn koninkrijk, op aarde zoals in de hemel.
Het evangelie van mijn koninkrijk is vol genezende kracht!