Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 40
Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: 'Groot is de HEER.'
Lachen
Ja, er kan ook gelachen worden als je met Mij omgaat! 'Groot is de HEER!' Geloof en gebed zijn beslist een serieuze zaak. Maar Ik wil niet dat de lach ontbreekt. Want geloven is ten diepste feest vieren met Mij, de drie-enige God! Vader, Zoon en heilige Geest - we hebben een intense onderlinge band van vreugde en geluk, van ultiem genieten. jij mag daar samen met al mijn kinderen in delen, dankzij Jezus. Zoek je geluk en vind je redding daarom steeds opnieuw bij Mij. Ik verlos je van een in zichzelf gekeerd leven om vreugde te vinden in de verbondenheid die Ik schep.
Lach en wees vrolijk in je omgang met Mij.
Vraag: Welke plaats hebben lachen en vrolijk zijn in jouw leven met de HEER?