In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
Hoe liefdevol
In deze psalm getuigt mijn dienaar David van Mij als zijn Heer! Hij kan het niet laten om tussen de mensen steeds opnieuw te spreken over mijn liefde en mijn trouw. Hij kan er maar niet over zwijgen. Hoe is dat bij jou? Zeg je het David na? Ik nodig je uit, mijn kind en mijn dienaar, om niet te zwijgen over mijn liefde en trouw. Spreek erover met de mensen die je tegenkomt. Getuig ervan dat Ik je onvoorwaardelijk liefheb. Verzwijg niet dat Ik trouw aan je ben tot in eeuwigheid. Ja, zo wil Ik door jou heen bekend worden als een God vol trouw en liefde!
Getuig van mijn liefde en mijn trouw.