De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
Tot zegen strekken
Alle mensen dragen herinneringen met zich mee. Mooie herinneringen en moeilijke herinneringen. Zo herinner jij je ook ook mensen, om wie ze waren en wat ze deden. Ze hebben je leven meer kleur gegeven, of juist niet. Als je je een rechtvaardige herinnert, iemand die de weg ging die Ik wees, iemand die genade uitdeelde, dan strekt die herinnering je tot zegen. Was het een goddeloze, iemand die los van Mij leefde en daardoor geen heil maar onheil bracht in je bestaan, dan herinner je je hem of haar ook. Maar de naam van die goddeloze vergaat. En jij? Hoe zullen mensen zich jou herinneren? Als een rechtvaardige?
Laat de herinnering aan jou tot zegen zijn voor mensen.