Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalfjaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.
Een mens zoals wij
Misschien kijk je wel hoog op tegen mannen van naam uit de Bijbel. Een van hen is Elia, een van mijn profeten. Toen hij vurig bad, verhoorde Ik zijn gebed. De ene keer door het lang niet te laten regenen, de andere keer door het juist wel te laten regenen. Maar deze Elia was een mens zoals jij! Zeker, hij was ook profeet, met een bijzondere roeping, in een bijzondere tijd. Maar dat maakt uiteindelijk geen verschil. Ik luister als gewone mensen vurig tot Mij bidden. Echt waar, vertrouw erop. Ik luister als gewone mensen vurig tot Mij bidden. De hemel is open voor jou.
Bid vurig. Ik luister.