Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Bidden en zingen
Mooie en moeilijke dingen wisselen elkaar af in jouw leven. Zo gaat dat bij ieder mens. Als je het moeilijk hebt door tegenslagen, tegenstand en teleurstellingen, zit dan niet bij de pakken neer, maar ga dan bidden. Breng het allemaal bij Mij. Dat is de weg om met moeilijkheden in je leven om te gaan. En als er mooie dingen zijn die je vrolijk en dankbaar maken: breng het bij Mij door een loflied te zingen. Zo eenvoudig is het leven met Mij. Alles wat mooi en alles wat moeilijk is mag je in gebed en lied met Mij delen. Ik nodig je uit om zo vandaag je weg te gaan.
Bid als je het moeilijk hebt. Zing een lied als je vrolijk bent.