Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Nader tot God
Luister vandaag naar mijn stem als Ik zeg: 'Nader tot Mij, dan zal Ik tot jou naderen'. Dat je Mij vaak niet ervaart, heeft er ook mee te maken dat je Mij niet zoekt. Je handen en je hart zijn zo vaak met andere zaken bezig, dat er geen tijd en ruimte is voor Mij en mijn aanwezigheid in jouw leven. Reinig daarom je handen: maak ze schoon en leeg, en open ze voor Mij. Zuiver je hart: laat daar geen plaats zijn voor twijfel en onreinheid. Als je dan tot Mij nadert, zul je ervaren dat Ik tot jou nader. Ik wil niets liever dan dichtbij je komen.
Nader tot Mij, dan zal Ik tot jou naderen.