Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Onderwerp je aan God
Het grootste gevaar waardoor je leven met Mij wordt bedreigd, is het werk van de duivel. Hij is voortdurend bezig het leven door de Geest stuk te maken. Maar de duivel is niet machtiger dan Ik ben! Vergeet dat nooit. Als je je aan Mij onderwerpt en je verzet tegen de duivel, dan zal de duivel wegvluchten. Want Ik zeg het nog een keer: de duivel is niet sterker dan Ik ben! De duivel is al overwonnen. En daarom kun je je tegen hem verzetten. Doe dat door je over te geven aan mijn leiding in je leven en Mij in alles je Heer te laten zijn.
Onderwerp je aan Mij, dan vlucht de duivel van je weg.