Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Wijsheid en zachtmoedigheid
Wijs en verstandig zijn, wie wil dat niet? Maar wie is het ook echt? Vandaag moedig Ik je aan om wijsheid te zoeken en wijs te worden. Weet je waar je wijsheid vindt? Mijn dienaar Paulus schreef er eens dit over: 'Alle schatten van kennis en wijsheid liggen in Christus verborgen.' Mijn Zoon Jezus is jouw wijsheid! Je bent wijs als je onberispelijk leeft en zachtmoedig bent, net zoals Jezus. Je leeft onberispelijk als je je steeds weer door mijn Geest laat leiden in een gehoorzaam leven. Zachtmoedig ben je als je nederig je weg gaat, niet oordeelt, en de warmte van mijn Geest in je binnenste laat stromen.
Leef onberispelijk. Wees wijs en zachtmoedig.