Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Zegenen en vervloeken
Vandaag laat Ik je stil staan bij een dubbele realiteit: jouw woorden kunnen zegenen en vervloeken. Zegenen gaat over het lofprijzen van mijn naam: ik ben je Heer en je Vader. Vervloeken gaat over mensen die kinderen van Mij zijn, geschapen naar mijn beeld. Dat kan toch op geen enkele manier samengaan? Dit is een weerbarstig geheim, een trieste werkelijkheid: dat je met je tong tegelijk Mij eert en mensen vervloekt. Herken je dat in je eigen leven: dat je mooi spreekt over Mij en tegelijk kwaad spreekt over mensen? Dat kan toch niet goed zijn? Gebruik je tong om Mij en mensen te eren!
Zegen, en vervloek niet.